Dansk Slavistforbund
       
       
Svantevit

Dansk Slavistforbund ·

Statutter
Bestyrelse
Kontingent
Indmeldelse
Links
Svantevit
Logo
 

Dansk Slavistforbund (DS) er en faglig organsiation som ifølge sine statutter har til opgave at fremme studiet af de slaviske fag i Danmark.

DS er medlem af Nordisk Slavistforbund og Den Internationale Slavistkomité.

Som medlem af DS modtager man gratis tidsskriftet Scando-Slavica der udgives af Nordisk Slavistforbund og distribueres af Taylor & Francis. Desuden modtager man indbydelse til de nordiske slavistmøder, der afholdes hvert tredje eller fjerde år, og til de internationale slavistmøder, der afholdes hvert femte år, oftest i et slavisktalende land.


Det 22. Nordiske Slavistmøde afholdes i Oslo i 2022.

Den 17. Internationale Slavistkongres (link følger) afholdes i Paris i 2023.

Dansk Slavistforbund opfordrer alle medlemmer til at deltage i disse begivenheder.